שמרי את הריתמה נקייה ככל פריט אינטימי אחר. בכדי לנקותה יש להשתמש במטלית לחה ספוגה במעט מים וסבון עדין.יש לייבש את הרתמה היטב ולאחסנה במקום מוצל ומאוורר.