רתמות מחומרים אחרים

רתמות

*מידות התחתונים לא תמיד מעודכנות באתר לפי המלאי הקיים, מומלץ לבדוק איתנו ולהתייעץ.
**מידות תחתוני רודאו הותאמו למידות ישראליות, ועל כן אנו קבענו מידה אחת פחות מהמידה האמריקאית. אם בארהב התחתונים מידה לארג' המרנו למידה מדיום.

פריט אחד
לעמוד

טבלה  רשימה